Nedenfor er fremgangsmåten for vintervedlikehold av RK roboter. Denne
servicebulletinen dekker alle 2021-modeller.

 

Mekanisk Vedlikehold

– Fjern knivskiven og rengjør.

– Kontroller knivskiven for sprekker og skader.

– Skift ut knivene.

– Rengjør klippeaggregatet.

– Fjern toppdekselet og rengjør chassiset.

Merk: Bruk aldri høytrykk eller vannslange til å rengjøre roboten.

– Fjern og rengjør drivhjulene. (Bytt ut hjulene hvis gummiknottene er slitt ned)

– Hvis hjulrensere er installert, sjekk om de må skiftes ut.

– Forhjul: Rengjør hele veien rundt. Pass på at det roterer fritt. Skift ut hvis

gummibelegget er nedslitt.

– Bruk fint sandpapir (≥P400 / 400 korn) for å rengjøre ladebrytere.

Strøm- & Program Vedlikehold

– Fjern batteridekselet og se etter tegn på fuktighet. Hvis det er fuktighet, la

maskinen stå uten batterideksel i noen dager før du installerer det igjen. Sjekk at

tetningen/pakningen er på plass og i god stand – skift ut om nødvendig.

– Lad batteriet helt opp, og slå av enheten. Hver sjette måned skal batteriet

lades helt opp.

Merk: Vær oppmerksom på at etter en lang periode uten lading, vil BMS gå inn i «sikker

modus» for å beskytte batteriet. I «sikker modus» kan ikke roboten slås på ved å trykke på

av/på-knappen. Roboten må plasseres i basestasjonen for å deaktivere sikker modus og

begynne å lade igjen.

– Oppbevar roboten tørt innendørs ved en omgivelsestemperatur over 0˚C

 

Utviklet av Creative, en del av Yes Group