Angrerettskjema

Du som forbruker har rett til å angre ditt kjøp hos oss.

Forbrukeren har i utgangspunktet angrerett i 14 dager. Dette gjelder ved handel fra alle EØS-land. For tjenester starter fristen å løpe dagen etter at avtalen er inngått, mens fristen ved kjøp av varer løper fra dagen etter at varen er mottatt.

 

Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

 Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.

 Utfylt skjema sendes til:

Bygdeservice Hage v/Nannestad Bygeservice SA

Teiealleen 3

2030 Nannestad

 post@bygdeservicehage.no

    Jeg/vi gir med dette melding om at jeg/vi ønsker å gå fra avtalen om kjøp av: (sett kryss)


    Sett kryss og skriv inn dato:

    (ved kjøp av tjenester)

    (ved kjøp av varer)

    Forbrukerens/forbrukernes navn: